Výroba prípravkov, zariadení a greiferov k robotom

Jedná sa o projekt kde sa naši pracovníci podieľajú na výrobe prípravkov, zariadení a greiferov k robotom vo výrobnej hale spoločnosti s rozlohou montážnej plochy 1420 m2 .

Túto zákazku realizuje LUMACO CZ, kde počas celého roka pracujú 4 – 7 zamestnanci a podľa potreby ich dopĺňajú zamestnanci LUMACO s.r.o. Aktuálne sa na projekte nachádza 7 zamestnancov LUMACO CZ a 8 zamestnancov LUMACO s.r.o. Všetci zamestnanci sú vybavení potrebným náradím pre kompletnú montáž. Naši zamestnanci vykonávajú mechanickú montáž prípravkov, zariadení a greiferov pre automobilový priemysel, ďalej inštaláciu pneumatickej logiky na zariadeniach a elektroinštaláciu. Ide o vysoko kvalifikovanú prácu kedy pracovníci montujú daný typ greifera podľa 3D vizualizácie, následne je greifer premiestnený na meranie kde sa jednotlivé komponenty premerajú aby zodpovedali požiadavkám zákazníka. Na projekte montujeme aj komponenty do staníc a liniek pre automobilový priemysel a podávacích zariadení pre robotizované pracoviská. Ďalej personál vyrába, montuje a nastavuje zváracie a meracie prípravky.

 

Ďalšie projekty