Meracie práce – greifre a prípravky k výrobným linkám

Projekt spočíva v meraní greiferov a prípravkov k výrobným linkám. Na projekte pracujú traja merací technici z LUMACO, s.r.o. , ktorí premeriavajú hotové greifery a prípravky, ktoré sú tiež montované pracovníkmi z LUMACO, s.r.o.

Meracie práce pozostávajú:

  • Zo samotného merania hotových výrobkov
  • Z korekcie / úpravy tak, aby finálne výrobky spĺňali požadované parametre podľa PD.
  • Z vystavenia meracieho protokolu

Na meranie používame meracie prístroje:

  • FARO Laser Tracker Vontage – software PolyWorks Inspector Probing
  • FARO Arm Prime 8 – software PolyWorks Inspector Probing
  • FARO Arm Edge 12 – software PolyWorks Inspector Probing

Ďalšie projekty