O nás

profil skupiny LUMACO GROUP

Predstavenie spoločnosti

Skupina LUMACO GROUP sa začala formovať založením materskej spoločnosti LUMACO s.r.o. v roku 2007 a následným zakladaním ďalších dcérskych a partnerským spoločností v európskych krajinách ako aj v USA. Jednotlivé spoločnosti sa dokázali úspešne etablovať na domácom aj zahraničnom trhu. Ďalší vývoj skupiny LUMACO GROUP smeruje k vytvoreniu holdingovej štruktúry.

 • Spoločnosti skupiny LUMACO GROUP sú držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001:2009
 • Systém environmentálneho manažerstva podľa požiadaviek ISO 14001:2005
 • Každý náš pracovník je držiteľom certifikátu SCC udelený TÜV SÜD

História

 • 3/2007 – založenie materskej spoločnosti – LUMACO s.r.o.
 • 7/2013 – založenie partnerskej spoločnosti vo Švajčiarsku – LUMACO SWISS GmbH
 • 8/2013 – založenie dcérskej spoločnosti v Českej republike –  LUMACO CZECH s.r.o.
 • 4/2015 – založenie ďalšej dcérskej spoločnosti v Nemecku – LUMACO GERMANY GmbH
 • 6/2016 – založenie dcérskej spoločnosti v USA – LUMACO U.S. LLC

Sídlo spoločnosti

Sídlo materskej spoločnosti sa nachádza v Čadci v zrekonštruovanom areáli bývalého výrobného družstva Pokrok na adrese:
LUMACO, s.r.o., Potočná 2742, 022 01 Čadca, Slovenská republika

 • Politika kvality
 • Environmentálna politika
 • Politika bezpečnosti práce
Kvalita je pre našu spoločnosť prvoradá. Spokojnosť zákazníka je pre nás prioritou. Trvale plniť potreby a očakávania zákazníkov dokážeme prostredníctvom realizácie týchto zásad:
tuv

 • Realizácia požiadaviek kvality ISO 9001
 • Neustále zlepšovanie
 • Zvyšovanie odbornej spôsobilosti
 • Rozvoj partnerských vzťahov s dodávateľmi
 • Efektívne využívanie zdrojov
Naša spoločnosť úspešne zaviedla systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek ISO 14001. Svojím environmentálnym správaním chceme prispieť ku kvalite životného prostredia.

 • Zohľadňujeme potreby životného prostredia pri všetkých činnostiach.
 • Zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov.
 • Znižujeme spotrebu všetkých druhov energií
 • Znižujeme objem odpadu, využívame recykláciu.
 • Náš environmentálny postoj prenášame na obchodných partnerov.
Vo februári 2017 získala naša spoločnosť certifikát SCC. Našou prioritou je spokojnosť zákazníka poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Trvale zlepšujeme systém BOZP a PO.
 • Pravidelne vzdelávame našich zamestnancov.
 • Precízne dodržiavame všetky právne predpisy
 • Prijímame opatrenia na predchádzanie úrazov a chorôb z povolania..
 • Zabezpečujeme kvalitné OOPP pre všetkých zamestnancov.

Kontakty

Obchodné oddelenie
tel.: +421 41 290 17 10
mobil: +421 918 647 901
email: milada.hulakova@lumaco.eu
Oddelenie ľudských zdrojov – HR
tel.: +421 41 290 17 21
mobil: +421 907 582 912
email: eva.fulierova@lumaco.eu
Oddelenie projektového manažmentu
tel.: +421 41 290 17 36
mobil: +421 918 326 808
email: rudolf.vojvodik@lumaco.eu

Spoločnosti LUMACO Group