mechanická a PHW inštalácia automatizovanej automobilovej linky – Mníchov

Našou úlohou je kompletná samostatná mechanická a PHW inštalácia automatizovanej automobilovej linky v závode Mníchov – Radhaus LH/RH, BG Vorderbau podľa štandardu, ako aj transport komponentov k miestu určenia výstavby a zabezpečenie všetkého potrebného vybavenia.

 

Ďalšie projekty