Montážne práce

 • Komplexná inštalácia nových priemyselných výrobných, robotizovaných a logistických systémov podľa technickej dokumentácie zahrňujúc mechanickú, elektrickú a pneumatickú inštaláciu
 • Mechanické modifikácie častí priemyselných zariadení podľa požiadavky zákazníka
 • Kvalifikované zváračské a zámočnícke práce

Relokácie priemyselných linek

 • Relokácia priemyselných zariadení, priemyselných liniek, samostatných pracovných stanovíšť a oceľových konštrukcií podľa požiadaviek zákazníka zahŕňajúca deinštaláciu, prepravu a následne inštaláciu na mieste určenia
 • Zabezpečenie transportu relokovaných technológií do ktoréhokoľvek miesta na svete
 • Mechanické modifikácie častí relokovaných priemyselných liniek podľa požiadavky zákazníka

Elektroinštalácie a programovanie

 • Inštalácie a opravy slabo / silnoprúdového priemyselného vybavenia
 • Elektroinštalácie robotizovaných a automatizovaných pracovísk, zariadení
 • Montáž novej kabeláže do 1.000 V a nad 1.000 V
 • Rekonštrukcia a oprava elektrických rozvodov
 • Programovanie robotov, robotizovaných pracovísk a automatizovaných liniek
 • Meranie kontrolných zariadení
 • Široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom dodávaných spolu s projektovou dokumentáciou

3D meranie, skenovanie

 • Vlastný merací tím
 • Moderné meracie zariadenia FARO Laser Tracker Vontage a FARO Arm Prime 8 ob eso softwarom Polyworks/Inspector Probing
 • 3D meranie prípravkov, stolov ale aj zameranie technologických celkov (priemyselných  liniek) v halách po celom svete podľa požiadaviek zákazníka

Výroba

 • Vo vlastných, moderne vybavených výrobných priestoroch o celkovej rozlohe 1.800 m2
 • Výroba technologických prvkov – menších stolov, prípravkov, greiferov či dopravníkov
 • Výroba elektro-zariadení (rozvádzače, montážne pláta)

Design a projekcia

 • Vývoj a projekcia strojárskych dielov a prvkov pre automobilový priemysel, dopravné systémy a strojárstvo (využívanie CAD systémov)
 • Dizajn 2D a 3D riešení
 • Digitalizácia výkresov a projektov
 • Návrhy v systémoch CATIA V5 R25 a Autodesk Inventor 2016 – 2019