Demontáž a remontáž výrobnej linky

Jedná sa o projekt pozostávajúci z dvoch etáp, kde naši pracovníci vykonávajú demontáž výrobnej linky, ktorá bola v skúšobnej prevádzke v Heilbronne a následnú remontáž v závode Stuttgart. V druhej etape naši zamestnanci vykonávajú mechanickú montáž 6tich liniek (zadná kapota, predná kapota, ľavé dvere, pravé dvere, strecha, bočný diel) v automobilovom závode Stuttgart. Túto zákazku realizuje LUMACO s.r.o., kde počas 4 mesiacov pracujú 4 – 8 zamestnanci podľa potreby. Aktuálne sa na projekte nachádzajú 4 mechanici, ktorí majú k dispozícii potrebné náradie pre montáž, zváračku, jadrovú vŕtačku, bremenné magnety, vysokozdvižné vozíky, mostový žeriav, ručný žeriavový vozík atď.

Naši zamestnanci vykonávajú mechanickú montáž liniek pozostávajúcich z rôznych konštrukcii, zariadení a robotov pre automobilový priemysel, ako aj inštaláciu pneumatickej logiky na zariadeniach. Ide o vysoko kvalifikovanú prácu nakoľko je dané komponenty potrebné namontovať s veľkou precíznosťou podľa prísnych noriem a požiadaviek zákazníka.

 

Ďalšie projekty