LUMACO SK, s.r.o.

spoločnosť skupiny LUMACO GROUP

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť LUMACO SK, s.r.o. bola založená v roku 2007, ako poskytovateľ montážnych služieb pre inštaláciu priemyselných liniek. Z pôvodných siedmich zamestnancov sa počas desiatich rokov rozrástla na súčasných viac ako 250 robotníkov a administratívnych pracovníkov. Okrem montážnych činností disponuje vlastnou výrobou zameranou na prípravky a logistické zariadenia. Zároveň poskytuje služby merania, skenovania, projekcie, konštrukcie a programovania. Súčasťou core business-u je aj relokácia priemyselných zariadení.

 • Spoločnosť Lumaco, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001
 • V spoločnosti je zavedný systém environmentálneho manažerstva podľa požiadaviek  ISO 14001
 • Spoločnosť je držiteľom certifikátu SCC udeleným TÜV SÜD

Sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Čadci v zrekonštruovanom areáli bývalého výrobného družstva Pokrok na adrese:
LUMACO SK, s.r.o., Potočná 2742, 022 01 Čadca, Slovenská republika

 • Politika kvality
 • Environmentálna politika
 • Politika bezpečnosti práce
Kvalita je pre našu spoločnosť prvoradá. Spokojnosť zákazníka je pre nás prioritou. Trvale plniť potreby a očakávania zákazníkov dokážeme prostredníctvom realizácie týchto zásad:
tuv

 • Realizácia požiadaviek kvality ISO 9001
 • Neustále zlepšovanie
 • Zvyšovanie odbornej spôsobilosti
 • Rozvoj partnerských vzťahov s dodávateľmi
 • Efektívne využívanie zdrojov
Naša spoločnosť úspešne zaviedla systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek ISO 14001. Svojím environmentálnym správaním chceme prispieť ku kvalite životného prostredia.

 • Zohľadňujeme potreby životného prostredia pri všetkých činnostiach.
 • Zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov.
 • Znižujeme spotrebu všetkých druhov energií
 • Znižujeme objem odpadu, využívame recykláciu.
 • Náš environmentálny postoj prenášame na obchodných partnerov.
Vo februári 2017 získala naša spoločnosť certifikát SCC. Našou prioritou je spokojnosť zákazníka poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Trvale zlepšujeme systém BOZP a PO.
 • Pravidelne vzdelávame našich zamestnancov.
 • Precízne dodržiavame všetky právne predpisy
 • Prijímame opatrenia na predchádzanie úrazov a chorôb z povolania..
 • Zabezpečujeme kvalitné OOPP pre všetkých zamestnancov.

Spoločnosti LUMACO Group