Výroba

Priemyselný park LUMACO Čadca
 • Projekčná a konštrukčná činnosť
 • 3D meranie a skenovanie
 • Výroba uchopovacích hlavíc (greiferov)
 • Výroba dopravníkov
 • Výroba prípravkov k automatizovaným linkám
 • Výroba zváracích klieští
 • Výroba jednoúčelových strojov
 • Výroba servisných plošín
 • Výroba, montáž a revízie elektrických rozvádzačov

Projekčná a konštrukčná činnosť

 • Vývoj a projekcia strojárskych dielov a prvkov pre automobilový priemysel, dopravné systémy a strojárstvo (CAD systémy)
 • Dizajn 2D a 3D riešení
 • Digitalizácia výkresov a projektov
 • Návrhy v systémoch CATIA V5 R25 a Autodesk Inventor 2016 – 2019

3D meranie a skenovanie

 • Meracie a skenovacie práce použitím najnovších technológií

Výroba dopravníkov

 • mechanické dopravníky:
  – poháňané (valčekové, pásové, reťazové, modulárne)
  – nepoháňané (valčekové)
 • dopravníky využívajúce kinetickú energiu (valčekové – akumulačné)
 • hydraulická doprava (dopravníky na zdvižných plošinách)

Výroba prípravkov k automatizovaným linkám

 • Zváracie prípravky
 • Montážne prípravky
 • Laserové stanice
 • Otočné stoly
 • Výroba zváracích klieští
 • Výroba a montáž zváracích klieští na základe výrobnej dokumentácie od zákazníka

Výroba zváracích klieští

 • Výroba a montáž zváracích klieští na základe výrobnej dokumentácie od zákazníka

Výroba uchopovacích hlavíc (greiferov)

Výrobné a montážne pracoviská sú obsadené kvalifikovaným a technicky zdatným personálom, ktorý montáž realizuje na moderných pracoviskách (prostredníctvom počítačov v 3D prostredí, ako aj výkresmi v elektronickej podobe)

Výroba jednoúčelových strojov

Vyrábame rôzne manipulačné prípravky pre automobilový priemysel (napr. LCA vozíky, gravitačné zásobníky)

Výroba servisných plošín

Obslužná plošina slúži pre údržbu a opravy zariadení v exponovaných priestoroch, kde nie je možné využiť klasické mobilné plošiny, lešenia alebo žeriavy. Medzi hlavné výhody patrí efektivita servisného času v automobilových linkách, jednoduchá a rýchla montáž. Rozsah obslužnej plošiny si možno určiť ľubovoľne podľa potreby (modifikácia pre rôzne typy podest). Doba kompletnej montáže je cca 10 minút.

Výroba, montáž a revízie elektrických rozvádzačov

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú montáž elektrických rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka. V prípade potreby zrealizujeme
úpravy a ich zakreslenie do elektrických schém. Máme dlhodobé zmluvy s hlavnými dodávateľmi inštalačného materiálu, čo nám zabezpečuje najlepšie ceny na trhu. Zabezpečujeme aj revízie a opravy elektrických zariadení.