Meracie práce v Kecskeméte (Maďarsko)

Na projekte pracujú 2 – 3 merací technici + 1 mechanik a podľa potrieb a požiadaviek zákazníka pracujeme v dvojzmennej prevádzke. Z dôvodu urýchlenia prác, bol k meracím technikom pridelený jeden mechanik – nastavovač, ktorý „dolaďuje“ / upravuje odchýlky na výrobkoch / zariadeniach, ktoré vznikli pri montáži. Jedná sa o vysoko sofistikovanú prácu, nakoľko výrobky musia spĺňať prísne parametre automobilového priemyslu a po vystavení meracieho protokolu sú odovzdávané – nasadené priamo do výrobných liniek.

Vykonávané práce:

  • Merania graiferov
  • Merania prípravkov k výrobným linkám
  • Merania pojazdov (AXE)
  • Merania robotov

Na meranie používame meracie prístroje:

  • FARO Laser Tracker Vontage – software PolyWorks Inspector Probing
  • FARO Arm Prime 8 – software PolyWorks Inspector Probing
  • FARO Arm Edge 12 – software PolyWorks Inspector Probing

Ďalšie projekty